Dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen tarkastus

21.2.2017 on tullut voimaan Trafin uusi ohjeistus koskien dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen tarkastusta katsastuksessa.

Myös korjaamoilla suoritettavissa pakokaasupäästöjen mittauksissa tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että käytetään oikeaa hyväksymisen ja hylkäyksen raja-arvoa.

Uudessa määräyksessä savutusmittauksen hyväksymisen ja hylkäyksen raja-arvot ovat seuraavat:

 • Vapaasti hengittävillä dieselmoottoreilla: k ≤2,5 m-1
 • Turboahtimella varustetuilla dieselmoottoreilla: k ≤3,0 m-1
 • Mikäli auto on päästöluokaltaan EURO IV: k ≤1,5 m-1
  (poikkeuksena ed. määräykseen, valmistajan ilmoittama arvo ei ole enää käytössä )
 • Mikäli auto on päästöluokaltaan EURO V tai EURO VI luokkaa:
  k-arvo on ajoneuvon valmistajan ilmoittama k-kertoimen raja-arvo (merkittynä ajoneuvosta löytyvään kilpeen) tai, jos sitä ei ole ajoneuvoon merkitty: k ≤ 0,5 m-1

  Valmistajan antama arvo löytyy ajoneuvon tyyppikilvestä:
  Kts. mallikuvat alla:

Jussi Salmi
Technical Manager
VV-Auto Group Oy

TRAFIn tietote asiasta 17.2.2017